Yeditepe Ecza deposu ile ilgili 89- 1 haciz ihbarnamesi bilgi notu

 

Sürekli gelen telefonlardan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. Eğer postaneden size üzerinde 89-1 birinci haciz ihbarnamesi yazılı evrak gelmiş ise ; öncelike,  ihbarnamedeki yüksek rakamlı borç sizinle ilgili değildir. siz dosyada borçlu değilsiniz,  siz 3.şahıssınız, dikkat ederseniz isminiz 3. şahıs kısmında yazılıdır. İhbarnamedeki toplam alacak miktarı ise  yeditepenin alacaklıya olan borcuna ilişkindir.  Bu ihbarnamede sizi ilgilendiren kısım ise  4. maddede yazılı olan "Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı : Borçlu/ların nezdinizde bulunan her türlü hak ve alacaklarının haczi" kısmıdır.  ihbarnamenin alt kısmında yazılı bulunan kanun maddesindeki " Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı;  kısmını da beraber dikkate alırsak  ;  yapmanız gereken;

cari hesabınızı kontrol etmek  ve
; eğer yeditepeye bir borcunuz çıkıyorsa bu miktarı İstanbul Anadolu 8. icra Müdürlüğünin VAKIFLAR BANKASI  TR25 0001 5001 5800 7290 4971 82  numaralı hesabına ödemeniz  ve icra dairesine cevap yazmanız, ( örnek cevap yazısı word ) ( örnek yazı txt )   yukarıdaki linkteki örnek cevap yazısını istediğiniz şekilde değiştirerek gönderebilirsiniz.  Bu cevap yazısını size gelen evraka zımbalı bulunan 4.5 tl lik pulunu kullanarak, ptt vasıtası ile "taahhütlü posta" ile yapabilirsiniz. (veya adliyeye gelip dosyaya elden verebilirsiniz )

Eft ekranında   alıcı kısmına " İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü",    Açıklama kısmına "...eczanesi ve ...ecz. isim soy isim " ve Dosya No:2016- 3997 " yazmayı unutmayınız.    Posta ile gönderme halinde zarfın üzerine yazılacak adres : İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü,  Dosya No: 2016-3997  Kartal - İstanbul.

Eğer yeditepeye bir borcunuz çıkmıyorsa;  icra dairesine "borcum yoktur, haciz ihbarnamesine itiraz ederim." şeklinde  itiraz yazısı yazmaktır. ( borcu çıkmayanlar için örnek txt )
Bu cevap yazısını size gelen evraka zımbalı bulunan 4.5 tl lik pulunu kullanarak, ptt vasıtası ile "taahhütlü posta" ile yapabilirsiniz. (veya adliyeye gelip dosyaya elden verebilirsiniz)
Zarfın üzerine yazılacak adres : İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü,  Dosya No: 2016-3997  Kartal - İstanbul.

bu konu ile ilgili mail gönderin. e mail adresiniz? 
Subject 
Field 3 
Field 4 
Field 5 
  Send me a copy