14.12.2014 tarih 29205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Tebliği ile; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,00,    avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10,50 olarak belirlenmiş olup, uygulama yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik öncesi söz konusu faiz oranları sırasıyla, %10,25 ve %11,75 olarak uygulanmakta idi. 

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun kapsamında, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde uygulanacak temerrüt faiz oranı TCMB’nin kısa vadeli avans faiz oranı üzerinden istenebilir. 

 

Buna göre, faiz oranının belirlenmediği kredi sözleşmeleri ile karşılıksız çeklerde düzeltme hakkının kullanılması işlemlerinde temerrüt faiz oranı % 10,50 olarak uygulanacaktır.